Borås Cykelkök

En öppen verkstad för alla typer av cyklar och alla typer av människor.
Vi vill sprida kunskap om cykeln.
Vi vill återbruka cyklar och förbättra hälsan.

Adress
Brodalsgatan 5
Borås

Öppettider
Tisdagar: 17:00 - 20:00
Lördagar: 10:00 - 16:00

Email
info 'snabel' xxxx.se
https://borascykelkok.wordpress.com

Telefon
0703-152335

2018-10-17

Built with ♥ for bikes, people and nature. 2017-2018